Wegens uitzonderlijke vraag is onze webshop gesloten. Gelieve uw lokale Silky dealer contacteren.
 • Contact


  • Silky Europe
  • Spectrum 38
   4706 NM Roosendaal
   Nederland
  •  
  • Phone: +31(0)165 532992
  • Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

  • support@silky-europe.com

Privacy Statement

Technische Handelmaatschappij J. De Wild BV (hierna te noemen De Wild BV) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

De Wild BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat houdt onder andere in dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (via dit Privacy Statement);
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Wild BV behoudt zich het recht voor de Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze statement te raadplegen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.

Als u vragen heeft over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Technische Handelmaatschappij J. De Wild BV
Website: www.de-wild.nl
Telefoonnummer: +31(0)165532992
E-mailadres: info@de-wild.nl
Inschrijfnummer KvK Breda nr. 20038295
BTW-nummer: NL004349209B01

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u een order bij ons plaatst, zich aanmeldt voor of gebruikt maakt van een van onze diensten of een offerte/advies aanvraagt, vragen we u om contactgegevens te verstrekken. Soms vragen wij u naar andere (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen of verzoeken te verwerken. U heeft controle over welke persoonsgegevens we verwerken. Wanneer u er echter voor kiest geen of bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, kunnen wij dat product of deze dienst mogelijk niet leveren.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • IP-adres voor functionele cookies
 • BTW-nummer
 • Gebruiksaccount informatie: accountnummer, gebruikersnamen en wachtwoorden

Om u goed van dienst te kunnen zijn houden wij ook bij welke producten of diensten u bij ons afneemt en waar u in geïnteresseerd bent. Hierdoor kan het zijn dat wij u via onze nieuwsbrief of op een andere wijze benaderen met acties of informatie over onze producten en diensten. Indien u deze informatie niet (meer) wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden (support@de-wild.com). Wij zullen uw gegevens dan uit onze mailinglijst verwijderen.

Ook vragen die gesteld zijn aan onze werknemers of klachten die zijn neergelegd (kunnen) worden vastgelegd in onze systemen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn bij een volgend contact.

3. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te onderhouden. Dit omvat:

 • Communicatie (o.a. klantondersteuning, informatieverstrekking, aanbieden van offertes);
 • Het verwerken van uw bestellingen en regelen van bezorging op het juiste/aangegeven adres;
 • Facturatie en verwerking van betalingen;
 • Afhandeling van garantie aanvragen;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Marketing;
 • Verbetering van onze producten en diensten;
 • Het bijhouden van bezoekers statistieken (Google Analytics) van onze website.

Ook is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om uw eventuele kredietwaardigheid te controleren bij kredietinformatiebureaus.
Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en teruggeluisterd met het oog op kwaliteitsverbetering of verbetering van onze relatie.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij ons of interesse blijft tonen in de diensten van De Wild BV. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en het uitvoeren van de diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt en de eventuele wettelijke (administratieve) verplichtingen. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

5. Delen van gegevens

Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bv aan transportbedrijven voor de levering van goederen), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden die buiten de EU gevestigd zijn.

6. Uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

U kunt ons altijd vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook heeft u recht op:

 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Beperking van (of om bezwaar te maken tegen) onze verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • Verwijdering van (bepaalde) gegevens;
 • Het laten overdragen van uw gegevens aan een andere partij;
 • Intrekking van een eventuele toestemming die u hebt gegeven tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel.

Dit doet u door ons een e-mail te sturen met uw verzoek (support@de-wild.com).

7. Beveiliging/veilig winkelen

De Wild BV hecht veel waarde aan een veilige (winkel)omgeving. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De Wild BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

8. Cookies

We maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Ze zorgen voor het opslaan van de producten die u in het winkelmandje plaatst. Ook zorgen ze ervoor dat u ingelogd kunt blijven. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website met als doel de gebruikerservaring te verbeteren.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.