Wegens uitzonderlijke vraag is onze webshop gesloten. Gelieve uw lokale Silky dealer contacteren.
 • Contact


  • Silky Europe
  • Spectrum 38
   4706 NM Roosendaal
   Nederland
  •  
  • Phone: +31(0)165 532992
  • Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

  • support@silky-europe.com

Disclaimer

Disclaimer en privacy beleid van de website www.silky-europe.com met alle geregistreerde extensies (hierna te noemen "de website") en overige online en offline media van Technische handelmaatschappij J. de Wild BV, gevestigd op Spectrum 38, 4706 NM te Roosendaal (hierna te noemen "De Wild BV").

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op het intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De bezoeker is verantwoordelijk voor al hetgeen vanuit de website verzonden wordt.

Ondanks de constante zorg en aandacht die De Wild BV aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Met deelname aan een prijsvraag / fotowedstrijd of het delen van content via onze website geeft de deelnemer De Wild BV toestemming om de ingezonden content commercieel te gebruiken. De Wild BV behoudt zich het recht voor inzendingen niet te gebruiken dan wel zonder verdere opgaaf van redenen te weigeren: criteria die daarbij een rol kunnen spelen zijn onder meer strijdigheid met de wet, strijdigheid met de belangen van De Wild BV, discriminatie, politieke of commerciële kleuring etc. Door het meedoen met de prijsvraag, fotowedstrijd of andere actie die door De Wild BV geïnitieerd wordt, of door het delen van content in de breedste zin van het woord, worden de inzendingen automatisch eigendom van De Wild BV. Over de uitslag van een actie kan niet gecorrespondeerd worden. De Wild BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De bezoeker zal De Wild BV beschermen tegen en vrijwaren van de gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd zijn aan het gebruik van de bezoeker van de website, alsmede inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.