Wegens uitzonderlijke vraag is onze webshop gesloten. Gelieve uw lokale Silky dealer contacteren.
 • Contact


  • Silky Europe
  • Spectrum 38
   4706 NM Roosendaal
   Nederland
  •  
  • Phone: +31(0)165 532992
  • Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

  • support@silky-europe.com

Algemene verkoopvoorwaarden

van de Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV, kantoorhoudende te Spectrum 38 in Roosendaal, en de aan haar verbonden verkooppunten.
K.v.K. Breda nr. 20038295. BTW. nr.: NL004349209B01.

1. ALGEMEEN

In de navolgende voorwaarden worden Technische Handelmaatschappij J. de Wild BV en de aan haar verbonden verkooppunten aangeduid als "verkoper" en de consument als "koper".

De webwinkel van verkoper biedt consumenten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Verkoper heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Verkoper besteedt veel zorg aan de website. Verkoper is echter niet gebonden in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - prijs en zetfouten, op de website.

2. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van verkoper welke zij met koper sluit, respectievelijk doet op basis van bestelling door koper op de webwinkel van verkoper.

3. AANBIEDINGEN

3.1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Wanneer een artikel niet op voorraad is, hebben verkoper en koper het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren of geleverd te krijgen ofwel de overeenkomst te ontbinden.

3.2. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. OVEREENKOMST

4.1. Door koper' s bestelling plus aanvaarding daarvan door verkoper komt een koop op afstand tot stand tussen koper en verkoper. De juistheid van de door koper bij zijn bestelling ingevoerde gegevens is voor rekening en risico van koper.

4.2. Van de totstandkoming van de overeenkomst tot koop op afstand zal een bevestigingsmail gestuurd worden door verkoper aan koper.

4.3. Alle bestellingen dienen d.m.v. vooruitbetaling te worden voldaan. Pas na volledige betaling van de bestelling zal deze worden verwerkt en verstuurd.

4.4. Verkoper behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren, zonder dat opgave van reden verlangd kan worden.

4.5. Het annuleren van een reeds bevestigde order is alleen mogelijk indien koper tijdens kantooruren telefonisch contact opneemt met de verkoop binnendienst. Deze zal aan de hand van de status van de desbetreffende order beoordelen of het nog mogelijk is de zending te annuleren.

4.6. Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. Verkoper zal koper hierover z.s.m. informeren waarbij koper alleen het verschuldigde bedrag voor het geleverde behoeft te voldoen.

5. PRIJZEN

5.1. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief belastingen.

5.2. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen, die in de bevestigingsmail zijn vermeld in het geval van vergissingen, zoals bijvoorbeeld druk/zetfouten of omissies, te corrigeren.

5.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen of omissies.

6. BETALING

Verkoper biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen.

6.1. Mastercard of Visacard
Tijdens het bestelproces dient koper creditcardnummer, vervaldatum en CVV-code in te vullen. Let er op dat koper exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat. De betaling van koper wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

6.2. iDeal
Als koper bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO bank, ING bank, SNS bank, SNS regio bank, ASN bank, Friesland bank, Triodos bank of Van Lanschot kan koper via de website op een veilige manier elektronisch de betaling van koper 's bestelling regelen. Na het plaatsen van de bestelling van koper, kiest koper voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij koper kan kiezen voor de bank waarbij koper online bankiert. Koper volgt dan de procedure die koper gewend is met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde dag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt koper op iDeal.

6.3. Vooraf betaling via overschrijving
ABN AMRO bankrekening nummer 630783446. IBAN NL52 ABNA 0630 7834 46. BIC (SWIFT): ABNANL2A. Binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient koper het verschuldigde bedrag te hebben voldaan. Koper dient bij overschrijving het ordernummer te vermelden.

6.4. PayPal
PayPal is een veilige betaalmethode die wereldwijd wordt gebruikt. U kunt snel en eenvoudig een (gratis) PayPal-rekening openen via de website van PayPal. Om te kunnen betalen, koppelt u een bankrekening of creditcard aan een PayPal-rekening. U hoeft niet eerst geld op een PayPal-rekening te storten. De betaling wordt direct afgeschreven van de bankrekening of creditcard. Betalingen via PayPal zijn gratis.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1. Koper is gerechtigd het ontvangen product binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te retourneren aan verkoper. Opgaaf van redenen is hierbij niet nodig. Voorwaarde is dat koper de originele factuur meestuurt, het artikel niet beschadigd of gebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, behoeft verkoper de retournering niet te accepteren. Retournering is voor rekening en risico van koper.

Indien het een bestelling betreft welke is afgehaald bij een verkooppunt, moet deze door koper geretourneerd worden naar het desbetreffende verkooppunt.

Verkoper zal de door koper betaalde koopprijs zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering terugstorten.

7.2. Wanneer koper een beschadigd product heeft ontvangen, wordt dit door verkoper kosteloos omgeruild voor hetzelfde product, op voorwaarde, dat koper zulks binnen een bekwame tijd na de ontdekking dat het product non-conform is, kenbaar maakt; koper nog beschikt over de factuur, het product niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. Hiertoe dient koper na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met de verkoop binnendienst van verkoper, waarbij een termijn van 2 maanden tijdig is.

7.3. Indien koper producten heeft geretourneerd, dient koper een verzendbewijs te kunnen tonen.

8. GARANTIE: LIMITED LIFETIME WARRANTY

Silky zagen die in Europa door De Wild B.V. en/of de aan haar verbonden verkooppunten verkocht worden, zijn gedekt door Silky’s “Limited Lifetime Warranty”:

8.1. De Limited Lifetime Warranty omvat in het algemeen de fouten die in het materiaal, constructie of afwerking mochten blijken te schuilen en omvat niet de schade ontstaan door transport, onoordeelkundig gebruik en/of slijtage aan delen die juist de functie hebben om te slijten: de slijtagedelen.

8.2. Het product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verkoop- of servicepunt. Transportkosten vallen niet onder de garantie.

8.3. Een product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, zal indien mogelijk in eerste instantie worden gerepareerd.

8.4. De garantie is uitsluitend toepasbaar voor NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK.

8.5. Garantie bij commercieel gebruik of indien Silky´s Limited Lifetime Warranty niet geldig is, wordt afgehandeld volgens de Europese Richtlijn 1999/44/EG of volgens de wetgeving van het land van de koper indien die daarvan afwijkt.

9. TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands Recht van toepassing. Enig conflict waarover tussen partijen geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

10. ACTIEVOORWAARDEN

De volgende actievoorwaarden worden gehanteerd:

 • Deelname aan de actie houdt in dat u akkoord gaat met de algemene actievoorwaarden en de punten in de disclaimer;
 • Aan deelname van webacties is mogelijk een aankoopverplichting verbonden;
 • De webactie is enkel geldig voor de particuliere of de professionele eindgebruiker. De webactie is niet van toepassing voor (tussen)handel, handelaars, verkooppunten, importeurs etc;
 • Webacties zijn vrijblijvend en alleen geldig in de webshop, alleen op de aangegeven data en/of uren, zolang de voorraad strekt;
 • Bij weggeef acties: maximaal één gratis product per bestelling per klant;
 • Bij winacties bepaalt Silky Europe de winnaar(s), de eventuele winnaar(s) krijgt/krijgen automatisch bericht, hierover kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Gewonnen prijzen en gratis producten zijn niet in te wisselen voor contanten of andere producten;  
 • Genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van onjuist geprijsde artikelen;
 • Webacties kunnen niet gecombineerd worden, tenzij anders aangegeven;
 • Silky Europe behoudt zich het recht voor om de webactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen;
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de webactie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden, door middel van een factuur;
 • In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Silky Europe.